Auto Convert s.r.o.

Opravy automatických převodovek a repase hydrodynamických měničů

VÝMĚNA OLEJOVÉ NÁPLNĚ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 8HP45 (ATF)

demontáž spodního krytu převodovky

demontáž spodního krytu převodovky

demontáž spodního krytu převodovky

demontáž spodního krytu převodovky

demontáž trubky chlazení

demontáž
trubky chlazení

připojení plnícího automatu

připojení
plnícího automatu

připojení plnícího automatu

připojení
plnícího automatu

nastavení a spuštění automatického cyklu

nastavení a spuštění automatického cyklu

odsávání staré náplně

odsávání
staré náplně

pohled na kontrolní baňky odsávaného oleje

pohled na kontrolní baňky odsávaného oleje

pohled na kontrolní baňky odsávaného oleje

pohled na kontrolní baňky odsávaného oleje

demontáž olejové vany s integrovaným filtrem

demontáž olejové vany s integrovaným filtrem

odmaštění dosedací plochy olejové vany

odmaštění dosedací plochy olejové vany

originální olejová vana s integrovaným filtrem

originální olejová vana s integrovaným filtrem

montáž olejové vany

montáž
olejové vany

montáž olejové vany

montáž
olejové vany

spuštění cyklu proplachu automatické převodovky

spuštění cyklu proplachu automatické převodovky

pohled na kontrolní baňky na startu proplachovacího cyklu

pohled na kontrolní baňky na startu proplachovacího cyklu

cyklus proplachu

cyklus
proplachu

pohled na kontrolní baňky při 44% proplachovacího cyklu

pohled na kontrolní baňky při 44% proplachovacího cyklu

cyklus proplachu

cyklus
proplachu

pohled na kontrolní baňky při 75% proplachovacího cyklu

pohled na kontrolní baňky při 75% proplachovacího cyklu

cyklus proplachu

cyklus
proplachu

pohled na kontrolní baňky při dokončení proplachovacího cyklu

pohled na kontrolní baňky při dokonč. proplach. cyklu

uložení údajů o vozidle

uložení
údajů o vozidle

odpojení plnícího automatu

odpojení
plnícího automatu

montáž trubky chlazení

montáž
trubky chlazení

kontrola hladiny olejové náplně

kontrola
hladiny olejové náplně

montáž spodního krytu převodovky

montáž spodního krytu převodovky

montáž spodního krytu převodovky

montáž spodního krytu převodovky

tisk záznamu o průběhu výměny olejové náplně v automatické převodovce

tisk zázn. o průběhu výměny ATF

vyvěšení kontrolního štítku do motorového prostoru

vyvěšení kontr. štítku do motorového prostoru